Περάτωση της Διαβούλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

εορτασμός του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προστάτου της Εταιρείας
5 Ιουλίου 2017
Εκδήλωση Τιμής για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κκ. Χρυσόστομον Μαυρογιαννόπουλο
11 Σεπτεμβρίου 2017

Περάτωση της Διαβούλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Η Πρόταση της Επιτροπής Καταστατικού, που απαρτίστηκε από τον αείμνηστο Εμ. Μαρμαρά πρόεδρο, Κωνσταντίνο Σιδερή, Στέλιο Κορρέ, Νικόλαο Κουτρουμπή, μέλη, και Γιώργο Γαβαλά γραμματέα

για την αναθεώρηση του υπάρχοντος καταστατικού,   βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 15 Δεκεμβρίου 2016 και εργάστηκε με συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2017 συμπληρώθηκε με τις προτάσεις που υποβληθηκαν

Το τελικό κείμενο θα παρουσιάσθει από τους κύριους συντάκτες του κκ Στέλιο Κορρέ και Κωνσταντίνο Σιδερή, στην συνεδρίαση της 30.10. 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών προς έγκριση ως τελικό κείμενο το οποίο θα παρουσιασθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του προσεχούς Νοεμβρίου.

Το αρχικό κείμενο που εγκρίθηκε στις 28 Ιουνίου 2017 θα παραμείνει ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

προς ενημέρωση και σύγκριση προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της Εταιρείας .

Κατά την περίοδο της διαβούλευσης όλοι είχαν την δυνατότητα να τοποθετηθούν και να προτείνουν διορθώσεις, συμπληρώσεις, σχόλια και ερωτήσεις, με ηλεκτρονικά μηνύματα στην διεύθυνση info.ekyklamel@gmail.com,

Εδώ μπορεί κανείς να διαβάσει την αρχική Εισηγητική Έκθεση  καθώς και το κείμενο της 28 Ιουνίου 2017 πρόταση για το Καταστατικό Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

σε αντιπαραβολή με το ισχύον καταστατικόKat1972 ,

το οποίο κρίθηκε για λόγους συνέχειας και τιμής προς τους ιδρυτές

ότι αποτελεί τον κορμό του νέου τροποποιηθέντος καταστατικού.