Περάτωση της Διαβούλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

εορτασμός του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προστάτου της Εταιρείας
5 Ιουλίου 2017
Εκδήλωση Τιμής για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κκ. Χρυσόστομον Μαυρογιαννόπουλο
11 Σεπτεμβρίου 2017