Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

Σημαντική δράση της Εταιρείας αποτελεί η διοργάνωση του Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την σταθερή διοργάνωση του κάθε τέσσερα έτη.
Κατά τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία συνεργαζόμενη με τοπικούς φορείς διοργάνωσε τρία Κυκλαδολογικά συνέδρια:

Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο 2021 : ΤΗΝΟΣ

Tinos-chora-town-xora-03

Μετά από την επιτυχή διοργάνωση τριών Διεθνών Κυκλαδολογικών Συνεδρίων, το 1991 στην Άνδρο, το 1995 στην Θήρα, και το 2016 στην Ερμούπολη της Σύρου, πρακτικά των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε τόμους της Επετηρίδας, η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών μετά από την απόφαση να διοργανώνει το Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο ανά τέσσερα έτη σε σταθερή βάση προχωρεί στην διοργάνωση του

Δ΄ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου
στην πόλη της Τήνου από την Τετάρτη 22 έως και το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 εξ αναβολής λόγω των συνεπειών της επιδημίας του κορωνοϊού.

 

Γ' Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο 2016 : ΣΥΡΟΣ

g-xenos-psarokokkalo
Tο 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ερμούπολη της Σύρου το Γ΄Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών.

Β' Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο 1995 : ΘΗΡΑ

thira
Tο 1995,το Β’ δεύτερο, στην Θήρα, με την συμμετοχή εξήντα έξι επιστημόνων και με ποικίλα θέματα. Τα Πρακτικά στους τόμους ΙΖ’ και ΙΗ’ της Επετηρίδας Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών (Epetiris Kykladikon Meleton, Annual for Cycladic Studies).

Α' Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο 1991 : ΑΝΔΡΟΣ

andros
το 1991, το Α’ πρώτο, στην Άνδρο, με την συμμετοχή εβδομήντα δύο επιστημόνων. Τα Πρακτικά του έχουν εκδοθεί στον τόμο ΙΕ’ της Επετηρίδας και σε ξεχωριστό τόμο οι μελέτες που αφορούν στην Άνδρο του περιοδικού Ανδριακά Χρονικά.