Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών

Η Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, είναι ένα επιστημονικό περιοδικό, με συμβολές σε θέματα που αφορούν στις Κυκλάδες. Το περιοδικό συγκαταλέγεται στον κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών του Εθνικού Kέντρου Tεκμηρίωσης, με αριθμό ISSN0440-758X (https://eskep.ekt.gr/eskep/journal/show/94243). Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 21 τόμοι, από το 1961 έως και το 2015.

Η Εταιρεία έχει εκπονήσει νέο αναθεωρημένο κανονισμό δημοσιευμάτων και ενισχύει την εγκυρότητά του με την τήρηση του κανόνος της επιπλέον κρίσεως, κάθε προς δημοσίευση μελέτης από δύο τουλάχιστον ανεξαρτήτους ανώνυμους κριτές.

Τόμοι

 

24-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΚΔ’ (2022)
22-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΚΒ’ (2015-2017)
21-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΚΑ’ (2011-2014)
20-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Κ’ (2006-2010)
19-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΘ’ (2004-2005)
18-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΗ’ (2002-2003)
17-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΖ’ (2000-2001)
16-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’ (1996-2000)
15-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΕ’ (1994)
14-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΔ’ (1991-1993)
13-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΓ’ (1985-1990)
12-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΒ’ (1995)
11-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΙΑ’ (1979-1981)
10-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Ι’ (1974-1977)
09-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Θ’ (1971-1973)
08-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Η’ (1969-1970)
07-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Ζ’ (1968)
06-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ (1967)
05-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Ε’ (1965-1966)
04-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Δ’ (1964)
03-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Γ’ (1963)
02-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Β’ (1962)
01-ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Α’ (1961)