Στοιχεία Εταιρείας
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ μη κερδοσκοπικό
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : Οδ. Φερών 7, Αθήνα, 10434
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX : 210 8253790
A.Φ.Μ. : 090196639
Δ.Ο.Υ. : Δ’ (παλαιά ΙΑ’)

 

Εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής

Στην ενότητα αυτή θα συγκεντρώνονται όλες οι εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής με χρονολογική σειρά. Πατήστε στο κουμπί παρακάτω και κατεβάστε την ετήσια έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής που σας ενδιαφέρει.

Έκθεση 2015