Αυτοτελείς Εκδόσεις / Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’
 1. ΔΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. Ἱστορικαὶ Ἰατρικαὶ Μελέται. Σειρὰ πρώτη.

Ἀθῆναι  1966,  σελ. 276.

 1. ΔΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.. Ἱστορικαὶ Ἰατρικαὶ Μελέται. Σειρὰ δευτέρα.

Ἀθῆναι  1968, σελ. 268.

Βραχεῖες μελέτες:

 1. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΕΤΤΑΣ (Μία Θεολογική Διχοστασία των).
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ. ἀρ. 1. Ἀθῆναι 1959.
 2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ο ΕΚ ΝΑΞΟΥ.
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ. ἀρ. Ἀθῆναι 1959.
 3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ο ΣΥΡΙΟΣ,
  Βιβλιοθήκη  Ε.Κ.Μ. ἀρ. 3. Σύρος 1960.
 4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ.: Η ΠΑΡΟΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.
  Βιβλιοθήκη  Ε.Κ.Μ.  ἀρ. 5. Ἐν Αθήναις  1964.
 5. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΚΩΣΤΗ Θ. : ΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ.
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ.  ἀρ. 9.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’