Τὰ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ τῆς Ἑταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ἦταν κατ’ ἀλφαβητικὴ σειρά:

 1. Ἀλαβάνος Νικόλαος
 2. Ἀνερούσης Εὐάγγελος
 3. Βαρλὰμος Γεώργιος
 4. Διαπούλης Χαράλαμπος
 5. Δροσόπουλος Γεώργιος
 6. Ἤμελλος Στέφανος
 7. Κανακάρης Ἀντώνιος
 8. Κατσάνης Βασίλειος
 9. Κελεμὲνης Γεώργιος
 10. Κορρὲς Στυλιανὸς
 11. Κουτσογιαννόπουλος Ἰωὰννης
 12. Κωβαῖος Μιχαὴλ
 13. Λεγάκης Ἀναστὰσιος
 14. Πρωτονοτάριος Ἀθανάσιος
 15. Πρωτονοτάριος Ἀριστείδης
 16. Ράμφος Ἰωάννης
 17. Ρέστης Στυλιανὸς
 18. Ρῆγος Ἰωάννης
 19. Σιγάλας Γεώργιος
 20. Σπεράντζας Θεοδόσιος
 21. Τερζὸπουλος Ἰωάννης
 22. Χαρτοφυλακίδης Κωνσταντῖνος
 23. Χουζούρης Ἠλὶας

 

Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβοὺλιον 1959- 1961 συνεκροτἡθη ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Κορρὲς Στυλιανὸς

Ἀντιπρὸεδρος: Σπερὰντζας Θεοδόσιος

Γενικός Γραμματεύς: Ἀλαβάνος Νικόλαος

Ταμίας: Ρῆγος Ἰωὰννης

Σύμβουλοι:

Ἀνερούσης Εὐὰγγελος

Διαποὑλης Χαράλαμπος

Κανακὰρης Ἀντώνιος

Πρωτονοτάριος Ἀθανὰσιος

Πατήρ Ράμφος Ἰωάννης

Ρέστης Στυλιανὸς

Χαρτοφυλακίδης Κωνσταντῖνος