Επίτιμοι Πρόεδροι

+ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ακαδημαϊκός (Νάξος)

+ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΚΟΡΡΕΣ  Καθηγητής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νάξος)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  Aκαδημαϊκός (Νάξος) Καθηγητής Λαογραφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νάξος)

+ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κέα)

Επίτιμος Γενικός Γραμματεύς

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΛΙΓΝΟΣ Νομικός Εκδότης (Θήρα)