Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1958 συσπειρώνοντας όλους τους Κυκλαδίτες

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1958, με την πρωτοβουλία και την εμπνευσμένη ηγεσία του Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αειμνήστου Στυλιανού Κορρέ, σε συνεργασία με άλλους επιφανείς Κυκλαδίτες.

Έκτοτε αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό υψηλού κύρους, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη συγκροτήσεως μίας παγκυκλαδικής πνευματικής ενώσεως και σφυρηλατεί την κοινή νησιωτική συνείδηση, συσπειρώνοντας όλους τους Κυκλαδίτες. Η Εταιρεία διατηρεί στενή επαφή και επικοινωνία με όλα σχεδόν τα κυκλαδικά σωματεία συμβάλλοντας στην επιστημονική και πολιτιστική πρόοδο των Κυκλάδων.

Μέλη της είναι επιφανείς κυκλαδίτες επιστήμονες στην μεγάλη τους πλειονότητα, καταξιωμένοι στους τομείς δραστηριότητάς τους, εκλεγμένοι καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί ερευνητές καθώς και ακαδημαϊκοί.

Έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου της με το Βραβείον της Ακαδημίας Αθηνών το 1996.


Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

Σημαντική δράση της Εταιρείας αποτελεί η διοργάνωση του Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την σταθερή διοργάνωση του κάθε τρία έτη.

Περισσότερα

Επετηρίς

Η Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, είναι ένα επιστημονικό περιοδικό, με συμβολές σε θέματα που αφορούν στις Κυκλάδες.

Περισσότερα