Εκδόσεις

Συντακτική Επιτροπή 2015-2017

Εμμανουήλ Μαρμαράς, πρόεδρος-διευθυντής έκδοσης,

Γεώργιος Γαβαλάς, γραμματέας,

Γεώργιος Δαρδανός,  Δημήτριος Κορρές, Λυδία Παλαιοκρασσά, Κούλα Χρυσού Καρατζά, και Στέφανος Ψαρράς, μέλη