Συντακτική Επιτροπή

2018-2021
Δημήτριος Κορρές πρόεδρος-Διευθυντής Έκδοσης
Γεώργιος Γαβαλάς, γραμματέας,
Νικόλαος Αναστασόπουλος, Νικόλαος Πετρόχειλος, Κούλα Χρυσού Καρατζά, μέλη

2015-2017
Εμμανουήλ Μαρμαράς, πρόεδρος-Διευθυντής Έκδοσης,
Γεώργιος Γαβαλάς, γραμματέας,
Γεώργιος Δαρδανός,  Δημήτριος Κορρές, Λυδία Παλαιοκρασσά, Κούλα Χρυσού Καρατζά, και Στέφανος Ψαρράς, μέλη