Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών άρχισε να εμπλουτίζεται ήδη από τον επόμενο χρόνο από της ιδρύσεώς της, δηλ. από το 1959.

Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έστειλαν εργασίες τους για την Bιβλιοθήκη, η οποία φιλοδοξεί να ειδικευθεί σε βιβλία με θεματογραφία σχετική με τα νησιά των Κυκλάδων.

Σήμερα, μετά από την πρώτη καταγραφή τους, υπάρχουν περισσότερα από 1.400 βιβλία, περιοδικά ή ανάτυπα εργασιών τα οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για μελέτη.

Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών είναι επισκέψιμη μετά απὸ συνεννόηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.ekyklamel@gmail.com
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Εταιρείας να βοηθήσουν στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.


Κατάλογος ανατύπων βιβλίων και περιοδικών

Πατήστε στο κουμπί παρακάτω και κατεβάστε τον κατάλογο ανατύπων βιβλίων και περιοδικών.