Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (1958)

Παρελθόντα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΡΗΓΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ
ΔΑΝΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ
ΛΕΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΠΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΡΗΓΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-( ΓΡΥΠΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΠΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΙΙΙΡΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΡΥΠΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΠΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΡΥΣΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΠΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΑΛΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΡΥΣΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΥΠΜΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΦΟΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΛΥΔΙΑ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΥ – ΚΑΡΑΤΖΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΥΠΜΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΕΜΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΥΠΜΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΕΜΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΣΟΦΙΑΜΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΕΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΣΙΜΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΦΙΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΟΡΟΥ  ΧΡΥΣΗ
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ  ΛΙΛΑ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΟΡΟΥ  ΧΡΥΣΗ
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΙΙΠΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΠΠΑΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΜΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΗΤΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΕΠΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΠΠΑΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΜΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΗΤΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΣΚΟΡΟΥ  ΧΡΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΡΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ(ΑΙΤΑΝΟΣ  Γ (ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ)
ΔΑΜΠΑΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΔΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑÏΤΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΔΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑÏΤΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΣΤΗ  ΛΙΝΑ - ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΣΤΗΣ  ΣΤΘΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΡΗΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΣΤΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ