Συντακτική Επιτροπή 2015-2017

Εμμανουήλ Μαρμαράς, πρόεδρος-διευθυντής έκδοσης,

Γεώργιος Γαβαλάς, γραμματέας,

Γεώργιος Δαρδανός,  Δημήτριος Κορρές, Λυδία Παλαιοκρασσά, Κούλα Χρυσού Καρατζά, και Στέφανος Ψαρράς, μέλη

Κανονισμός Δημοσιευμάτων

Πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί παρακάτω και κατεβάστε τον κανονισμό δημοσιευμάτων της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Κανονισμός Δημοσιευμάτων Ελληνικά Publication Policy and Guidelines