Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στην Άνδρο

Εσπερινός Οσ. Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου
5 Ιουλίου 2016
Εκδήλωση στην Κέα
12 Ιουλίου 2016