Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, Τήνος 22-26/09/2021

Αναβολή και μετάθεση της Διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου για το επόμενο έτος
2 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης
12 Δεκεμβρίου 2020