Αναβολή και μετάθεση της Διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου για το επόμενο έτος

Κυκλαδικό Φώς, Ελένη Τερζοπούλου
31 Μαρτίου 2020
Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, Τήνος 22-26/09/2021
24 Οκτωβρίου 2020

Αναβολή και μετάθεση της Διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου για το επόμενο έτος

Οι συνέπειες της πανδημίας Sars Covid 19  και η αδυναμία αντιμετώπισής τους σε παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζουν την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

να λάβει αποφάσεις σχετικά με την αναβολή της διοργάνωσης του Δ΄Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου στην Τήνο.

Το Δ. Σ. συνήλθε σε συνεδρία με τηλεδιάσκεψη το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 17.30 μμ. και μετά από την  παρουσίαση  των δεδομένων από τον κ. πρόεδρο, έλαβε απόφαση ομόφωνα, για την αναβολή και την χρονική μετάθεση της διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου τον επόμενο χρόνο, εντός του 2021 .

Η ημερομηνία θα καθοριστεί σύντομα και μετά από  συνεννόηση με τον Δήμο Τήνου  και  το  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού,  και  θα  ακολουθήσει η ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών.

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών ευχαριστεί όλους όσοι υπέβαλαν έως την 31.05.2020 πρόταση για την συμμετοχή τους σε αυτό και διαβεβαιώνει ότι οι προτάσεις αυτές βρίσκονται σε ισχύ.