Αναβολή και μετάθεση της Διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου για το επόμενο έτος

Κυκλαδικό Φώς, Ελένη Τερζοπούλου
31 Μαρτίου 2020
Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, Τήνος 22-26/09/2021
24 Οκτωβρίου 2020