Κυκλαδικό Φώς, Ελένη Τερζοπούλου

Για τον Μανώλη Γλέζο
31 Μαρτίου 2020
Αναβολή και μετάθεση της Διοργάνωσης του Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου για το επόμενο έτος
2 Ιουνίου 2020