Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, Τήνος 22-26/09/2021
24 Οκτωβρίου 2020
Έκδοση του ΚΒ’ τόμου της ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ, Α’ μέρος των Πρακτικών του Γ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου στην Ερμούπολη Σύρου 25-29 Μαΐου 2016
25 Μαΐου 2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2020,  καλούνται τα τακτικά μέλη της «Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» σε  τακτική Γενική Συνέλευση,  η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 18.30μμ.

Επί ελλείψεως απαρτίας από τους ταμειακώς ενήμερους, η πρόσκληση αναβάλλεται για

την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 μέσω τηλεδιάσκεψης  

Η Ημερήσια διάταξη εδώ1. ΕΚΜ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή των Τακτικών Μελών και για την ενίσχυση των σκοπών της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και την ανανέωση της συνδρομής τους  για το 2020 με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό τους έως και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Εθνική Τράπεζα : 

ΑΡ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  :   151/620141 -51.

1ΒΑΝ  : GR8301101510000015162014151

Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2020

O Πρόεδρος                                               O  Γεν. Γραμματεύς

Καθ  ΔΗΜ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ                       Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ