Έκδοση του ΚΒ’ τόμου της ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ, Α’ μέρος των Πρακτικών του Γ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου στην Ερμούπολη Σύρου 25-29 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης
12 Δεκεμβρίου 2020
Δ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΑΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τήνος 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021
17 Σεπτεμβρίου 2021