Εκδήλωση για τον Γιαννούλη Χαλεπά σε συνεργασία με την Αδελφότητα των Εν Αθήναις Τηνίων

Πρόσκληση για την υποβολή άρθρων προς δημοσίευση στην Επετηρίδα τόμος ΚΔ’
7 Νοεμβρίου 2018
Κοπή Πίττας 2019 και Παρουσίαση της νέας έκδοσης στην αυτοτελή σειρά της “Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών” του Εμμανουήλ Μαρμαρά.
3 Φεβρουαρίου 2019