ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκδήλωση Τιμής για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κκ. Χρυσόστομον Μαυρογιαννόπουλο
11 Σεπτεμβρίου 2017
Ψήφισμα για τον Επίτιμο Πρόεδρο Νικόλαο Ξυπνητό
9 Δεκεμβρίου 2017