ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024
5 Φεβρουαρίου 2024
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ
7 Μαρτίου 2024