ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16 Οκτωβρίου 2023
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
18 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Εταιρεία Κυκλαδικών  Μελετών και η «Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων» προτίθενται  να προβούν  στην έκδοση  ενός τιμητικού τόμου στην μνήμη του αειμνήστου Ιωάννου Ιακ. Ρήγου. Ο Τιμητικός Τόμος θα ενταχθεί στην σειρά εκδόσεων της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών.

Ο αείμνηστος Ιωάννης Ρήγος, γεννημένος στον Πύργο της Τήνου, δραστηριοποιήθηκε στον

Πειραιά. Δραστήριος και εργατικότατος, αλλά, παράλληλα με μεγάλη πίστη, ήδη από τα πρώτα χρόνια έδειξε την αγάπη του για τον γενέθλιο τόπο και τις Κυκλάδες γενικότερα. Η συνδρομή του, ιδίως κατά την περίοδο της Κατοχής, προς τους συντοπίτες του υπήρξε συνεχής και γενναία.

Ο  Ιωάννης Ιακ. Ρήγος  διετέλεσε πρόεδρος της «Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων»  ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και επί σειράν μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Προς τον σκοπό εκδόσεως ενός Τιμητικού Τόμου  συνεστήθη Εκδοτική Επιτροπή, η οποία και θα προχωρήσει στην υλοποίηση της εκδόσεως του. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο της «Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων», τον πρόεδρο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τον κ. Κωνσταντίνο Δανούση, τον κ. Στέφανο Προβελέγγιο  τον κ. Γεράσιμο-Θεόδωρο Μαγκανιώτη  και τον κ. Αλέξανδρο Λεβαντή.

 

Καθώς πρόκειται για τιμητικό τόμο, τα θέματα είναι ελεύθερα, αλλά, επιθυμητό είναι να έχουν σχέση με τον τιμώμενο, την Τήνο και τις Κυκλάδες.

 

Η Εκδοτική Επιτροπή προσκαλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με εργασία στον

Τιμητικό Τόμο, να αποστείλουν την εργασία τους :

α. στην Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών (info.ekyklamel@gmail.com)

β. στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων

γ. στον κ. Κωνσταντίνο. Δανούση (cdanousis@gmail.com)

δ. στον κ. Δημήτριο  Σ. Κορρέ  (demiskorres@gmail.com)

 

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν την εργασία τους σε μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (WORD)  έως και το τέλος Ιουνίου του 2024.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που ισχύουν για  την “Επετηρίδα της Εταιρείας  Κυκλαδικών Μελετών”ι και οι οποίες επισυνάπτονται