Πρόσκληση για ομιλία Μαν. Κορρέ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
27 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
6 Οκτωβρίου 2023