ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
14 Ιουλίου 2023
Πρόσκληση για ομιλία Μαν. Κορρέ
19 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΝΑSΑ σχεδιάζει νέα προσσελήνωση με την επωνυμία ARTEMIS. Όπως και η προηγούμενη αποστολή με την ονομασία APOLLON, έτσι και αυτή, συνδέεται με την ελληνική πολιτισμική παράδοση και την προγονική νοημοσύνη. Ο συμβολισμός αυτός προσδιορίζει το τριπλό μήνυμα πού η αποστολή αυτή πρέπει να εκπέμψει προς την ανθρωπότητα, δηλ. τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα, τον οικολογικό και τον επιστημονικό.

Με την ευκαιρία αυτή, η ίδια η ΝΑSΑ, προωθεί και υποστηρίζει διεθνώς την ενασχόληση κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με το συγκεκριμένο θέμα.

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών μετά από πρόταση του καθ. Βασιλείου Λαμπρινουδάκη, Εταίρου της Εταιρείας, υπέβαλε προς έγκριση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί τη βάσει σχετικής προτάσεως της NASA και εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ 666494/Δ7?/14-06-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024). Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί με την βασική συμβολή των Αρσακείων Σχολείων και του εταίρου της Εταιρείας κ. Χωριανόπουλου, αλλά και των σχολείων των Κυκλάδων, με τα οποία έχει ήδη υπάρξει επαφή. Επιθυμία είναι να υπάρξει όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς, όπως είναι αντιληπτό, οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα η Δήλος εμπλέκονται στην αρχική φιλοσοφία της NASA.