ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
6 Σεπτεμβρίου 2022
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ (ΚΔ΄) ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
30 Δεκεμβρίου 2022