ΨΗΦΙΣΜΑ – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

ΨΗΦΙΣΜΑ – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
3 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4 Νοεμβρίου 2022

ΨΗΦΙΣΜΑ – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, συνήλθε εκτάκτως επί τη αγγελία του θανάτου του εξέχοντος επιτίμου εταίρου της

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗ

Ομ. Καθηγητού Ορθοπαιδικής  Ε.Κ.Π.Α.

 

και μετά από την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του εκλιπόντος, ομοφώνως απεφάσισε τα εξής:

 

Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Να οργανώσει ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στην    προσωπικότητα και το έργο του, τα πρακτικά της οποίας θα εκδοθούν σε επόμενο τόμο της Επετηρίδας της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών αφιερωμένου στην μνήμη του εκλιπόντος.

Να καταθέσει χρηματικό ποσό υπέρ των σκοπών της Εταιρείας  στην μνήμη του εκλιπόντος.

Το ψήφισμα αυτό να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Αθήνα,  6 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ