Ο εορτασμός του Αγίου Νικοδήμου στην Αθήνα

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
27 Ιουνίου 2019
Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ.
20 Οκτωβρίου 2019