Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Εκδρομή της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών στους Δελφούς
17 Ιουνίου 2019
Ο εορτασμός του Αγίου Νικοδήμου στην Αθήνα
17 Ιουλίου 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Την  19η  Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, συνεκλήθη στα γραφεία της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, η Γενική Τακτική Συνέλευση για την έγκριση των πεπραγμένων της Εταιρείας  του έτους 2018.  Αυτή υπήρξε η δεύτερη  συνέλευση, καθώς σε αυτήν της 13ης Μαρτίου, δεν υπήρχε απαρτία.

Παρευρέθησαν 38 μέλη της Εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο κ. πρόεδρος παρακάλεσε τα μέλη να προχωρήσουν στην εκλογή προέδρου της Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Πέτρο Παραρά, ομόφωνα, ως πρόεδρο της.και τον κ. Γεώργιο Γαβαλά ως Γραμματέα της.

Ο κ. Παραράς  σύμφωνα με την πρόσκληση για την Γενική Τακτική Συνέλευση παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Ε.Κ.Μ., κ. Δημήτριο Κορρέ, να παρουσιάσει τον απολογισμό της Διοίκησης για το  2018.

Ο πρόεδρος της Ε.Κ.Μ. προέβη για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον απολογισμό ως ακολούθως :

Αγαπητές  φίλες, αγαπητοί φίλοι, Μέλη της εταιρείας.

Η σημερινή Γ.Σ. είναι η πρώτη η οποία συγκαλείται υπό  το καθεστώς του νέου Καταστατικού.

Το άρθρο 8 προβλέπει ότι η Γενική τακτική Συνέλευση : Συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική Γ.Σ.), εντός του πρώτου τριμήνου του έτους .

Η παρούσα ΓΣ  Έχει ως θέμα τον απολογισμό της διοίκησης, τον ισολογισμό του 2018 και τον προϋπολογισμό για το 2019.

Κάνοντας λοιπόν τον απολογισμό του προηγούμενου έτους μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι  η Εταιρεία υπεύθυνα συνέχισε το έργο της χάρη στην ενεργό συμμετοχή των μελών της αλλά και στην συστηματική εργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

 

Ως προς το ΔΣ :

Πράγματι, με σύμπνοια όλα τα μέλη του ΔΣ εργάστηκαν  για τους στόχους της Εταιρείας. Αυτό φάνηκε από την παρουσία όλων -πλην  δικαιολογημένων εξαιρέσεων- στις τακτικές ανά μήνα συνεδριάσεις.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ για την προσφορά τους και  αυτό το έτος και για τη συμβολή τους στην δράση της εταιρείας.

 

Ως προς τη δράση :

Πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο οι καθιερωμένες Εορτές:

Η εορτή της Βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία  του Συνδέσμου Συριανών  τον  οποίο και ευχαριστούμε και από αυτό το βήμα για την φιλοξενία που μας παρέχει.

Επίσης  η Εταιρεία εόρτασε τον Άγιό της, τον Άγιο Νικόδημο,  στις 13-14 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Νικοδήμου στα  άνω Πατήσια.

 

Οι Εκδηλώσεις: 

η Εταιρεία διοργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις

Εκδήλωση για τον αείμνηστο  Νικόλαο  Ξυπνητό

Εκδήλωση για τον αείμνηστο  Εμμανουήλ Μαρμαρά

Και Εκδήλωση για την συμπλήρωση των  60 ΕΤΩΝ από την ίδρυσή της

Οι εκδηλώσεις ήταν κατά γενική ομολογία πολύ επιτυχημένες ενώ η προσέλευση σε αυτές ήταν πέραν του αναμενομένου.

Ταυτόχρονα, τόσον ο πρόεδρος όσον και τα λοιπά μέλη του ΔΣ  παρευρέθησαν σε πλήθος εκδηλώσεων των Κυκλαδίτικων σωματείων, πιστεύοντας ότι η ενεργή παρουσία  βοηθά  το έργο των ανθρώπων που μοχθούν,  από άλλες θέσεις,  στο να διατηρήσουν τις παραδόσεις των Κυκλάδων μας.

 

Οι Παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής ταυτότητας των Κυκλάδων:

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών της των προηγούμενων ετών (Πύργος Αγ. Πέτρου της Άνδρου, Πύργος Χειμάρρου στην Νάξο)  η εταιρεία προέβη σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις :

-απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το Μουσείο Μητροπόλεως  στην  Νάξο  και

– Εξέδωσε  Ψήφισμα  για το Νεκροταφείο Ερμουπόλεως Σύρου.

Και στις δύο περιπτώσεις οι παρεμβάσεις απέβλεπαν στο να στρέψουν την προσοχή των υπευθύνων  προς δύο εγκαταλελειμμένους στην τύχη τους  πυρήνες του Κυκλαδικού Πολιτισμού.

 

Η Εκδοτική Δραστηριότητα:

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επιτροπή εκδόσεως των πρακτικών του συνεδρίου της Σύρου, μετά από σειρά συναντήσεων, έχει ήδη τελειώσει την διεργασία για τον 22ο  τόμο στον οποίον  περιλαμβάνεται το Α’ μέρος  των εργασιών του Συνεδρίου.

Ευελπιστούμε στην ταχεία εκτύπωση του τόμου. Η ίδια ευχή ισχύει και για τον 23ο  τόμο, ο οποίος και αυτός ευρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Πρέπει να τονίσω ότι τα χρήματα  για την έκδοση   των δύο αυτών τόμων  ευρέθησαν χάρη  στις  προσφορές της Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρείας  (ποσού  2.500,00 Ευρώ)  και της χορηγίας του Ιδρύματος  «Κώστα και Ελένης Ουράνη» της Ακαδημίας Αθηνών  (ποσού  3.000,00 Ευρώ),  – κυρίως δε , χάρη στην προσφορά του εκδότου κ Γεωργίου Δαρδανού,  ο οποίος ανέλαβε εξ ολοκλήρου το οικονομικό βάρος της εκδόσεως του 22ου  τόμου.

Τέλος, ήδη έχουν αρχίσει να κατατίθενται εργασίες για τον 24ο  τόμο,  ο οποίος είναι αφιερωμένος στα 200 έτη από την έναρξη του αγώνος της  απαλλαγής από τον Τουρκικό ζυγό, και θα περιλαμβάνει εργασίες  αναφερόμενες  στην συμβολή των νησιών μας στον  απελευθερωτικό αγώνα. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ και την δική σας ενεργή  συμβολή.

Επίσης, πέραν των τόμων :  έγινε πραγματικότητα  η ιδέα του εκλιπόντος  προέδρου Εμμανουήλ Μαρμαρά και κυκλοφορήθηκε  το πρώτο βιβλίο της 2ης σειράς εκδόσεων της Εταιρείας.

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.

 

Αγαπητοί,

Η Εταιρεία κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα υποδέχθηκε   46 Νέα Μέλη,  ενώ ταυτόχρονα  εξέλεξε ως επίτιμα Μέλη εταίρους   8 προσωπικότητες των Κυκλάδων. Τα ονόματα των νέων εταίρων μπορείτε να τα δείτε  στον πίνακα που έχει αναρτηθεί.

Όμως, η Εταιρεία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα  θρήνησε την απώλεια  3 εκλεκτών μελών της  :

Νικηφόρου  Φραγκουλόπουλου, Δικηγόρου εκ Νάξου,

Μητροπολίτου   Καρπενησίου Νικολάου (Δρόσου) εκ Θήρας,

Μητροπολίτου Γλυφάδας  Παύλου (Τσαούσογλου) εκ Σύρου.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει  ζωντανή την  μνήμη των εκλιπόντων εκλεκτών Κυκλαδιτών.

Ο Πρόεδρος παρακάλεσε και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Αυτά εν συντομία δια τα πεπραγμένα της Εταιρείας κατά το έτος 2018.

Ακολούθως,  ο κ Παραράς παρακάλεσε τον κ. Γεράσιμο-Θεόδωρο Μαγκανιώτη να ενημερώσει την Συνέλευση  για  τα οικονομικά της Εταιρείας.

Ο κ. Θεόδωρος-Γεράσιμος Μαγκανιώτης λαβών τον λόγο ενημέρωσε την ΓΣ  παρουσιάζοντας κατά κεφάλαιο και κωδικό τα έξοδα της υπό κρίση περιόδου  το

Σύνολο των οποίων ανήλθε στο ποσόν των 4.620,62 ευρώ.

Στην συνέχεια παρουσίασε τα έσοδα από την πώληση τόμων, ενισχύσεις και προσφορές τα οποία ανήλθαν  στο ποσό των 566,00 και από συνδρομές μελών 2.214,00 ευρώ.

Το υπάρχον ποσό στο βιβλιάριο της Εθνικής  την 31.12.2018 ανέρχεται στα  4.185,73 ευρώ.

Ακολούθως,  ο κ Παραράς παρακάλεσε τον Γενικό Γραμματέα κ. Γαβαλά να  παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για το 2019.

Ο κ. Γαβαλάς  παρουσίασε αναλυτικά  τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το έτος 2019 και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Ο κ. Γαβαλάς εστίασε στα θέματα διοργάνωσης των επιστημονικών εκδηλώσεων τςη Εταιρείας και στην προσπάθεια τακτοποιήσεως του θέματος της βιβλιοθήκης.

Ακολούθως,  ο κ Παραράς παρακάλεσε τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής να παρουσίασουν  τα αποτελέσματα  του ελέγχου για  την οικονομική διαχείριση του έτους 2018.

Η εξελεγκτική επιτροπή παρουσίασε  τα αποτελέσματα  του ελέγχου της,  διά  της κ. Άννας Λέκκα, και την έκθεσή της, η οποία  έχει ως ακολούθως :

 

« ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/03/2019

του Σωματείου με την επωνυμία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00, στην έδρα του Σωματείου με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, στην Αθήνα και επί της οδού Φερών 7, 3ο όροφος, συνήλθε η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

  1. Κωσταντίνο Δανούση, Πρόεδρο
  2. Αικατερίνη Κανακάρη
  3. Αννα Λέκκα

 

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2017  με του σωματείου με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι/ες  ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Καταστατικού 2018, για τη χρήση του οικονομικού έτους 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ..

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

Η διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 παρουσιάζεται ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ/ Εισπράξεις από 01/01/2018 έως 31/12/2018

  • Συνδρομές/Δωρεές                                                                     7414,00 €
  • Πωλήσεις εκδόσεων                                                                     460,00 €

——————–

Σύνολο                                                                                                     7874,00 €

 

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές από 01/01/2018 έως 31/12/2018 ως κάτωθι:

  • Για αμοιβές τρίτων                                                                           250,00 €
  • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα) 1.208,54 €
  • Για γενική έξοδα                                                                             3.155,18 €
  • Τόκοι και Προμήθειες                                                                          6,90 €

——————

Σύνολο                                       4620,62 €

 

Αποτέλεσμα Χρήσης    2018    με τελικό αποτέλεσμα   3.155,18 €

 

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

Κωσταντίνος Δανούσης,     Αικατερίνη Κανακάρη,      Άννα Λέκκα »

 

 

Ακολούθως ο προεδρεύων κ. Π. Παραράς ρώτησε τα μέλη της Γ.Σ, εάν έχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις επί των λεχθέντων και ακολούθως ρώτησε τα μέλη εάν εγκρίνουν την έκθεση και εάν απαλλάσσουν το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη της Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως, ομόφωνα ενέκριναν την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απήλλαξαν το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του έτους 2018.

Τέλος, ο προεδρεύων κ. Παραράς ρώτησε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εάν έχουν κάτι να ερωτήσουν ή να σχολιάσουν.

Έλαβαν τον λόγο οι κκ. Βασίλειος Φραγκουλόπουλος, Κωνσταντίνος Δαούσης και

Ιωάννης Λογαράς, οι οποίοι προέβησαν σε εποικοδομητικές παρεμβάσεις επί θεμάτων τα οποία αφορούν στη λειτουργία και δράση της Εταιρείας.

Ειδικώτερα,  οι κκ. Φραγκουλόπουλος, Δαούσης και Λογαράς, εξέφρασαν ιδέες οι οποίες αποτέλεσαν αφορμή για συζήτηση , ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή των μελών στις δράσεις της Εταιρείας.

Ακολούθως και δεδομένου ότι κανένα άλλο θέμα δεν ανέκυψε ούτε προτάθηκε για συζήτηση, τα δε θέματα της ημερήσιας διάταξης εξαντλήθηκαν πλήρως, ο κ. Παραράς κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Επί της συνεδρίασης συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ