Τιμητική εκδήλωση για τον Ανδρέα Δρακάκη

Τιμητική εκδήλωση “Μνήμη Ιωάννη Ρήγου – Πανορμίτη”
7 Σεπτεμβρίου 2016
Τελευταία παράταση για την κατάθεση των πρακτικών του Γ’Κυκλαδολογικού Συνεδρίου
28 Οκτωβρίου 2016