Γ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

Ευχαριστίες στον Γιώργος Ξένος για την προσφορά του έργου “Τριήρις
11 Ιουνίου 2016
Εσπερινός Οσ. Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου
5 Ιουλίου 2016