Ευχαριστίες στον Γιώργος Ξένος για την προσφορά του έργου “Τριήρις

Ευχαριστίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
11 Ιουνίου 2016
Γ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο
11 Ιουνίου 2016