ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
18 Δεκεμβρίου 2023
Αναβολή της εκδρομής στη Θήβα
9 Ιανουαρίου 2024