ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7 Μαΐου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20 Ιουνίου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η «Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών» προχώρησε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στην Τακτική Γενική Συνέλευσή της στα γραφεία της Εταιρείας.

 

Η Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρό της τον κ. Θεόδωρο Παναγόπουλο, ομ. καθ. Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Γραμματέα  την κα Χιόνη Φίσερ-Ζαμάνου, αρχαιολόγο.

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Κορρές καλωσόρισε τα νέα μέλη της Εταιρείας και στην συνέχεια αναφέρθηκε στην δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία υπήρξε έντονη κατά την διάρκεια του διαρρεύσαντος διαστήματος, παρά τα προβλήματα από την πανδημία.

 

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε κανονικά το έργο του, συνεδριάζοντας σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα είτε μέσω τηλεδιασκέψεως είτε διά ζώσης,   προκειμένου να εξυπηρετούνται οι στόχοι της Εταιρείας αλλά και να επιλύεται άμεσα κάθε θέμα το οποίο ανέκυπτε.

 

Από τα κύρια μελήματα του Δ.Σ. αποτέλεσαν :  η κυκλοφορία του πρώτου τόμου των πρακτικών της Τήνου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2022,  αλλά  και η έκδοση του δευτέρου μέρους των πρακτικών του συνεδρίου της Σύρου, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στο τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Το Δ.Σ.  προσπάθησε να είναι παρόν στα Κυκλαδικά δρώμενα με την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. σε Κυκλαδικές εκδηλώσεις, στην Αθήνα, αλλά και στα νησιά.

 

Η όλη δραστηριότητά της αναφέρεται με λεπτομέρεια στα πεπραγμένα της Εταιρείας στον ΚΔ΄ τόμο της «Επετηρίδος Κυκλαδικών Μελετών».

 

Ο κ. Κορρές ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των εταίρων που έφυγαν από κοντά μας : Χρυσόστομο (Μαυρογιαννόπουλο) Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θείρων, Γαλανό  Αντώνιο, Συμεωνίδη Σίμο, Χαρτοφυλακίδη Γεώργιο, Σιδερή Κωνσταντίνο).

 

Ο Ταμίας κ. Μαγκανιώτης αναφέρθηκε στα οικονομικά της Εταιρείας και ανέλυσε τα έσοδα και τα έξοδα, τονίζοντας, ότι αν και με θετικό  κέρδος, η Εταιρεία έχει την ανάγκη υποστηρίξεως όλων μας.

 

Ακολούθως, ο  κ. Εμμ. Βαμβακάς, εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Κατ. Κανακάρη, Ι. Λεοντόπουλος, Εμμ. Βαμβακάς) διάβασε την έκθεσή της, τονίζοντας «ότι όλες  οι  εισπράξεις  και  οι  πληρωμές  έγιναν  με  βάσει  τις  αριθμημένες  αποδείξεις  και  οι  πράξεις  του  Ταμείου  έχουν  καλώς  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  Όλες  οι  πράξεις  και  οι  εγγραφές  απεικονίζονται  σωστά  και  με  απόλυτη  τάξη  στο  Βιβλίο  του  Ταμείου» «Κατόπιν  τούτου,  εισηγούμαστε  στην  Γ. Σ.  την  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου από  κάθε  ευθύνη».

 

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Γαβαλάς αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της Εταιρείας για το 2023, επικεντρώνοντας στις εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται (Διαλέξεις του ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ,  και του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Δανούση), παρουσιάσεις βιβλίων και των τόμων της Εταιρείας αλλά και εκδρομές (στην Ελευσίνα και στην Θήβα). Έμφαση έδωσε στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει σχετικά με την απόκτηση του οικήματος του ιστορικού Σωματείου «Κοινωφελές Ίδρυμα Κυκλάδων Νήσων»  (ΚΟΚΝ), για την οποία απαιτείται και η συνεργασία με τον πρόεδρο του ΚΟΚΝ κ. Αντώνιο Κυρτάτα.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση,  κατά την οποία πολλά Μέλη έλαβαν τον λόγο διατυπώνοντας  ενδιαφέρουσες προτάσεις,  οι οποίες επικροτήθηκαν από τη Συνέλευση.

Αξίζει, μεταξύ άλλων,  να σημειωθούν τα εξής:

Ο κ. Άλκης Ν. Λεμπέσης προσφέρθηκε να προχωρήσει, αφιλοκερδώς,  στην ψηφιοποίηση των τόμων της Εταιρείας.

Ο κ. Μαγκανιώτης πρότεινε την έκδοση τιμητικού τόμου στην σειρά των εκδόσεων της Εταιρείας προς τιμήν του επιφανούς Κυκλαδίτου, αειμνήστου Ιωάννη Ρήγου.

Ο κ. Δανούσης αναφέρθηκε στην διοργάνωση επιστημονικού διημέρου για την δεκαετία του 1960-1970 στις Κυκλάδες, ενώ

η κα. Μαρίκα Γιουρούκου προσφέρθηκε να παρουσιάσει σε εκδήλωση της Εταιρείας το έργο της «Αναζητώντας την Άνδρο».

 

Στιγμιότυπα από την Συνέλευση (φωτογραφίες από τους κκ Ιάκ. Ρήγο και Ι. Λογαρά)