ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
7 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7 Μαΐου 2023