ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11 Ιανουαρίου 2023
Ημερήσια εκδρομή της Εταιρείας
17 Μαρτίου 2023