ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/05/2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ
13 Φεβρουαρίου 2017
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗ ΝΑΞΟ
17 Μαΐου 2017