Επίτιμοι Πρόεδροι

+ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ακαδημαϊκός (Νάξος)

+ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΚΟΡΡΕΣ  Καθηγητής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νάξος)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ  ακαδημαϊκός (Νάξος)