Αὐτοτελεῖς Ἐκδόσεις :

 1. ΔΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. Ἱστορικαὶ Ἰατρικαὶ Μελέται. Σειρὰ πρώτη.

Ἀθῆναι  1966,  σελ. 276.

 1. ΔΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.. Ἱστορικαὶ Ἰατρικαὶ Μελέται. Σειρὰ δευτέρα.

Ἀθῆναι  1968, σελ. 268.

Βραχεῖες μελέτες:

 1. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΕΤΤΑΣ (Μία Θεολογική Διχοστασία των).
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ. ἀρ. 1. Ἀθῆναι 1959.
 2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ο ΕΚ ΝΑΞΟΥ.
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ. ἀρ. Ἀθῆναι 1959.
 3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ο ΣΥΡΙΟΣ,
  Βιβλιοθήκη  Ε.Κ.Μ. ἀρ. 3. Σύρος 1960.
 4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ.: Η ΠΑΡΟΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.
  Βιβλιοθήκη  Ε.Κ.Μ.  ἀρ. 5. Ἐν Αθήναις  1964.
 5. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΚΩΣΤΗ Θ. : ΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ.
  Βιβλιοθήκη Ε.Κ.Μ.  ἀρ. 9.