Πρόσκληση για την υποβολή άρθρων προς δημοσίευση στην Επετηρίδα του 2018

Eκδήλωση για την επέτειο των 60 ετών από την ίδρυση της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
7 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για την υποβολή άρθρων προς δημοσίευση στην Επετηρίδα του 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους
για την υποβολή πρωτότυπων άρθρων
τα οποία θα αποτελέσουν την ύλη του
επόμενου τόμου της Επετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
του έτους 2018
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Δημοσιευμάτων που μπορείτε να δείτε εδώ
Κανονισμός Δημοσιευμάτων Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

ως τελική προθεσμία υποβολής των άρθρων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2019