Ανακοίνωση πρόσκληση σε Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00μμ στην Οδ. Φερών 7

Ψήφισμα για τον Επίτιμο Πρόεδρο Νικόλαο Ξυπνητό
9 Δεκεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 20ης Δεκεμβρίου 2017
21 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση πρόσκληση σε Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00μμ στην Οδ. Φερών 7

Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2017
Ενημερώνουμε τα μέλη της Εταιρείας ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόδρος συγκαλεί Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στα γραφεία της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών στην οδό Φερών 7 10434 Αθήνα, Βικτώρια σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό και λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Δείτε την πρόσκληση καθώς και την ημερησία διάταξη εδώΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποψηφιότητες για την σύνθεση τόσον του Διοικητικού Συμβουλίου όσον και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα γίνουν δεκτές έως και τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να παρευρεθούν σε αυτήν.