Διαβούλευση για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

εορτασμός του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προστάτου της Εταιρείας
5 Ιουλίου 2017
Εκδήλωση Τιμής για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κκ. Χρυσόστομον Μαυρογιαννόπουλο
11 Σεπτεμβρίου 2017

Διαβούλευση για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Πρόταση της Επιτροπής Καταστατικού, που απαρτίστηκε από τον αείμνηστο Εμ. Μαρμαρά πρόεδρο, Κωνσταντίνο Σιδερή, Στέλιο Κορρέ, Νικόλαο Κουτρουμπή, μέλη, και Γιώργο Γαβαλά γραμματέα

για την αναθεώρηση του υπάρχοντος καταστατικού,   βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 15 Δεκεμβρίου 2016 και εργάστηκε με συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2017

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε από τους κύριους συντάκτες του κκ Στέλιο Κορρέ και Κωνσταντίνο Σιδερή, στην συνεδρίαση της 28.06.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και εγκρίθηκε ως κείμενο εργασίας.

Αυτό το κείμενο θα παραμείνει ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

ευρισκόμενο σε διαβούλευση με όλα τα μέλη της Εταιρείας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατά την περίοδο της διαβούλευσης όλοι έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν και να προτείνουν διορθώσεις, συμπληρώσεις, σχόλια και ερωτήσεις, με ηλεκτρονικά μηνύματα στην διεύθυνση info.ekyklamel@gmail.com,

τα οποία θα τεθούν στην κρίση τόσον, της Επιτροπής όσον, και του Διοικητικού Συμβουλίου

ώστε τον Οκτώβριο του 2017, να καθαρογραφεί το τελικό κείμενο με την σχετική αιτιολογική έκθεση,

το οποίο και θα τεθεί προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Όσοι θέλουν να καταθέσουν την άποψή τους παρακαλούνται να διαβάσουν την Εισηγητική Έκθεση  καθώς και το νέο κείμενο πρόταση για το Καταστατικό Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

σε αντιπαραβολή με το ισχύον καταστατικόKat1972 ,

το οποίο κρίθηκε για λόγους συνέχειας και τιμής προς τους ιδρυτές

ότι αποτελεί τον κορμό του νέου τροποποιηθέντος καταστατικού.